Stappenplan: Pensioen en Scheiding

Ongeveer een derde van de huwelijken eindigt in een echtscheiding. Geconstateerd wordt dat bij een echtscheiding de pensioenverdeling vaak niet (voldoende) is vastgelegd en dit zorgt ervoor dat er een discussie ontstaat op het moment van het ingaan van het pensioen. Vandaar: ‘het is beter om te voorkomen, dan te genezen’. Iedere afwikkeling van de echtscheiding is verschillend en dit houdt in dat in iedere situatie opnieuw moet worden bezien, en mogelijk ook doorgerekend, wat in de specifieke omstandigheden de beste oplossing is voor beide partners. De voor- en nadelen van de keuzes brengen wij in beeld en geven inzicht in de inkomsten bij pensioneren of in geval van overlijden vóór, op of na pensioendatum.
Er zijn drie verschillende stappenplannen.
De datum c.q. periode van echtscheiding is hierbij van belang, omdat de wetgeving in onderstaande periodes van elkaar verschillen.
•          27 november 1981 – 1 mei 1995
•          1 mei 1995 – 1 januari 2022
•          vanaf 1 januari 2022

Contact
Als u contact opneemt dan onderzoeken wij met u de mogelijkheden.