Pensioen en echtscheiding bij directeur-grootaandeelhouders

Als er sprake is geweest van pensioenopbouw in eigen beheer ten behoeve van de directeur-grootaandeelhouder, zullen de aan de ex-partner toekomende aanspraken op grond van de jurisprudentie elders moeten worden veiliggesteld. De overdrachtswaarde van de aanspraken moet worden vastgesteld op grond van de waarde in het economisch verkeer, waarvoor andere grondslagen gelden dan voor de fiscale waarde. Er zijn echter ook hier legio alternatieve oplossingen voorhanden om tot een goede verdeling tussen partijen te komen, waarbij een afstorting van de pensioengelden zeker niet altijd nodig zal blijken te zijn. Zeker als gebruik gemaakt wordt van de Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer.

Contact
Als u contact opneemt dan onderzoeken wij met u de mogelijkheden.