Diensten

Lastig?
Pensioen is in de praktijk een buitengewoon lastig begrip. Contracten en polissen met vele woorden en letters, fiscale randvoorwaarden, beleggingen, toezichtwetgeving, verantwoordelijkheden voor werkgevers en werknemers, belangen van nabestaanden, verbanden met sociale wetgeving, politieke belangen, internationale verbanden enzovoort. Het gevolg: ‘normale mensen’ hebben niet echt veel interesse in het pensioen. Ondanks, of juist door en met, de dikke boeken met wetgeving en regels, de meters aan boekenplanken met gerechtelijke uitspraken. Pensioen is een ‘black-box’. Premies gaan er in, uitkeringen komen er uit.

Minder salaris?
In de basis is pensioen eigenlijk, toch ook weer, iets heel eenvoudigs: het is een vorm van uitgesteld salaris. Dat maakt het wonderlijk: stel dat iemand opeens veel minder salaris zou ontvangen, dat zal niemand leuk vinden. De mensen reageren dan zeker wel. De essentie en het doel van de Stichting Pensioenclaim sluit daarop aan. Pensioenregelingen zijn meer dan vaak ondoorzichtig en nodeloos ingewikkeld. Het schiet veelal tekort aan transparantie, ten aanzien van de kosten en de hoogte van de premies. Het gaat daarmee ‘gewoon over minder salaris’.

Actualiteit: de Wet toekomst pensioenen
In 2019 hebben het kabinet en sociale partners in het Pensioenakkoord een breed pakket aan maatregelen met elkaar afgesproken. In maart (2022) is de uitwerking daarvan in de
Wet toekomst pensioenen (Wtp) door minister Carola Schouten (Pensioenen) aan de
Tweede Kamer aangeboden voor behandeling. De mening van de regering is dat de nieuwe pensioenwet aan sluit bij de huidige arbeidsmarkt, eerder perspectief biedt op indexatie en de sterkste elementen uit het oude pensioenstelsel behoudt. Na behandeling en akkoord in de beide kamers krijgen werkgeversorganisaties, vakbonden en pensioenfondsen nog enkele jaren om de wijzigingen door te voeren en de deelnemers hierover te informeren. Eenvoudig gezegd (zéér eenvoudig) komt het er op neer ‘dat de pensioenen worden geïndividualiseerd’.

Beleggingsverzekeringen = woekerpolissen?
De betrokkenen bij de Stichting Pensioenclaim hebben ervaring opgedaan met beleggingsverzekeringen die zogenaamde ‘woekerpolissen’ bleken te zijn. Een woekerpolisaffaire die nog steeds niet is opgelost. In tegendeel: de Hoge Raad heeft net vragen beantwoord van het Gerechtshof Den Haag die nieuwe perspectieven over de  mogelijke afloop van de affaire opent. Essentieel is dat het ook bij de woekerpensioenen, net als bij de woekerpolissen, over buitensporige kosten en premies kan gaan.

Diensten
De Stichting Pensioenclaim staat werkgevers, werknemers, ondernemingsraden en consumenten bij het onderzoeken of pensioenregelingen wel optimaal zijn ingericht.
Daarbij staat het kernbegrip ‘zorgplicht’ centraal. In de eerste plaats voorkomen partijen dat er onderlinge aanspraken ontstaan op tekortkomingen in de zorgplicht door gebreken in de opzet van en de administratie van de pensioenen. Naast het beoordelen of er sprake is van onrechtmatige kosten en te hoge premies. Zie de genoemde diensten op deze website.

Contact
Als je contact opneemt dan onderzoeken wij met jou de mogelijkheden.