Ik ben werkgever

Zorgplicht
Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de juiste structuur en uitvoering van de pensioenregeling. Ook u heeft zorgplicht, voor uw werknemer(s). Pensioen is te beschouwen als uitgesteld salaris. Hoe onrustig zou het worden als er opeens minder salaris naar de werknemers zou worden overgeboekt? Bij het pensioen kan zoiets stil aan gebeuren. De uitbetalingen komen jaren later. U mag verwachten dat de pensioenuitvoerder de prestatie levert waarvoor u, namens de werknemers, betaald waardoor u de toezegging aan uw werknemers ook daadwerkelijk kunt invullen.

Transparantie
Stichting Pensioen Claim is in staat bij uw pensioenregeling te bezien hoe de regeling werkelijk in elkaar zit. U draagt de uitvoering van de regeling over aan een pensioenuitvoerder, een pensioenfonds of een verzekeraar. Van belang is dat er de juiste premies, passende kosten, niet de verkeerde sterftetabellen en foutieve rentes, en daarmee een verantwoorde waardeontwikkeling aan uw regeling kunnen worden toegekend. Het kernwoord is transparantie. Stichting Pensioen Claim brengt zicht op wat een ieder toekomt, zodat uw zorg voor uw werknemer niet onbeantwoord blijft.

Beoordeling en procedures
Het besluit tot het aangaan van een schadevergoedings- en herstelprocedure wordt (meestal) genomen door een werkgever. Ook weer vaak geïnitieerd op het verzoek, in samenwerking met, van de werknemers. Een werkgever investeert daartoe, voor het beoordelen van de mogelijkheden, een bedrag van € 1.495,= ex BTW voor een (collectieve) basis-check. Als het nodig, c.q. gewenst, is dan kan dat worden aangevuld met € 85,= ex BTW per werknemersdossier met een maximum van € 5.000,= totaal. Wordt er besloten tot het in gang zetten en uitvoeren van de claim- en herstelprocedures dan wordt er een vergoeding voor de werkzaamheden afgesproken op basis van no-cure-no-pay.

Contact
Voor een goede kijk op de werkelijke waarden en de echte feiten die er toe doen van uw pensioenafspraken kunt u met ons contact opnemen.