Stichting Pensioenclaim

De Stichting Pensioenclaim en de Vereniging Financieel Verbond, waarvan de Stichting Pensioenclaim expert-lid is, is er voor jou als:
werkgever;
werknemer(s);|
ondernemer & particulier.

Herstellen
Om jou te kunnen bijstaan bij vraagstukken, met betrekking tot jouw pensioenregeling(en), die voortkomen uit jouw vermoeden dat er sprake van is ‘dat je niet krijgt wat er is afgesproken en daarmee niet waar je recht op hebt’ . De situatie vraagt om een herstel van de
verschillen en tekortkomingen.

In gesprek
Kort gezegd: ‘de premies blijken te hoog, de kosten blijken grensoverschrijdend,
de administratie ondeugdelijk’, enzovoort. Wij gaan daarom voor jou met de daarvoor
verantwoordelijken in gesprek. Zonder het conflict te zoeken, het motto is steeds ‘we agree to disagree’. Om tot oplossingen te komen in ieders belang. De werkwijze is primair
gebaseerd op de berekeningen die ten grondslag liggen aan het bepalen van jouw rechten. Het gaat eenvoudig om de feiten en terechte claims.

Netwerkorganisatie
De Stichting Pensioenclaim en de Vereniging Financieel Verbond werken samen met een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde juristen, advocaten en adviseurs. Deze partijen zijn alle (bedrijfs-)lid van de Vereniging Financieel Verbond. Zo nodig bieden zij een weg naar de samenwerkende partners voor juridische bijstand en / of procesfinanciering. Hoe dan ook: ‘een werkbare oplossing voor alle partijen staat voorop’.

Contact
Als je contact opneemt dan onderzoeken wij met jou de mogelijkheden.