Over Ons

Stichting Pensioen Claim
De Stichting Pensioen Claim bundelt de ervaring, kennis en mogelijkheden om het gesprek vorm te geven, met het belang van alle partijen voor ogen, als tekortkomingen in
pensioenregelingen moeten worden hersteld. De Stichting is opgericht door
René Graafsma, directeur van Respect Pensioenadvies BV, met een naam op het gebied van ‘woekerpolissen’ en als één van de eerste betrokken bij het bereiken van gerealiseerde schikkingen en schadevergoedingen. Tevens, nog steeds, participant bij de lopende
(gerechtelijke) ‘woekerpolis-‘procedures. Alle ervaring is geïnvesteerd en zal verder worden toegepast bij het streven naar het herstel van de vergelijkbare gebreken bij de pensioenen.

René Graafsma

Contact
Hier kunt u contact opnemen om de mogelijkheden met u door te nemen.