Werknemers

Uitgesteld salaris
Pensioen is uitgesteld salaris. Je zal je niet willen voorstellen dat je (structureel en direct) minder salaris ontvangt dan je eigenlijk toekomt. Pensioenregelingen komen echter praktisch altijd buitengewoon ingewikkeld over. De aandacht er voor verslapt daardoor. ‘Ik zie het wel’, wordt er dan gezegd. Uitstel kan afstel worden, hoe later de zaken worden getoetst hoe ingewikkelder het wordt op gebreken te herstellen. Het is eenvoudig, je wil krijgen waar je recht op hebt.

Veranderingen
Pensioen is altijd in ontwikkeling. Door veranderingen in de economie, maatschappelijke denkbeelden die veranderen en bijvoorbeeld met het zogenaamde nieuwe ‘Pensioenakkoord’ door wijzigingen in de wetgeving. Al die wijzigingen kunnen dé aanleiding zijn om voor je zelf op te komen en tekorten te doen compenseren. Het is wenselijk, een gemeenschappelijk belang, om samen met jouw werkgever te bezien of de pensioenuitvoerder wel doet wat hij doen moet. Zonder te hoge kosten en onnodige premies. Stichting Pensioen Claim weet hoe zo’n gesprek met de werkgever kan worden ingericht.

Ondernemingsraden
Specifiek voor ‘Ondernemingsraden’ heeft Stichting Pensioenclaim claim- en herstelprogramma’s en de daarop gerichte juridische deskundigheid in huis. Om met jou in actie te komen en de krachten te bundelen. De werkgever heeft ook een zorgplicht voor jouw ‘uitgestelde salaris’ en kan daarop worden aangesproken.

Beoordeling en procedures
Het besluit tot het aangaan van een schadevergoedings- en herstelprocedure wordt (meestal) genomen door een werkgever. Ook weer vaak geïnitieerd op het verzoek, in samenwerking met, van de werknemers. Als de werknemers in het initiatief voorgaan dan zullen zij willen weten wat de mogelijkheden zijn. Er kan dan een (basis-) check worden gedaan van de pensioenregeling(en) van de werknemers. De vergoeding hiervoor bedraagt € 85,= inclusief BTW met een minimum van € 425,=. Dus als je met minimaal 5 collega’s bent dan betaalt iedereen maximaal € 85,=. Wordt er besloten tot het in gang zetten en uitvoeren van de claim- en herstelprocedures dan wordt er een vergoeding voor de werkzaamheden afgesproken op basis van no-cure-no-pay.

Contact
Als je contact opneemt helpen wij je de feiten in beeld te brengen en zonodig met de juiste personen en organisaties het gesprek over jouw claim(s) aan te gaan.