Schikken?

Woekerpolissen
René Graafsma, die in de verzekeringsbranche de nestor van woekerpolis wordt genoemd, deelt in een artikel op Findinet zijn visie op de huidige schikkingsvoorstellen. Sluit je daarom aan bij het Financieel Verbond, het platform van samenwerkende specialisten, als u de periode 1985-2010 een woekerpolis heeft afgesloten. Een woekerpolis is een levensverzekering waarvan kan worden aangenomen dat er sprake is van verborgen te hoge kosten en te hoge premies.

Levensverzekeringen
Het gaat om de volgende producten:
• Spaarpolissen, bijvoorbeeld een spaarplan voor de kinderen van de polishouder
• Hypotheekpolissen i.c.m. levensverzekeringen
• Oudedagsvoorzieningen, zoals lijfrentepolissen
• Overlijdensrisicoverzekeringen
• (Maar ook: bepaalde kapitaalverzekeringen met winstdeling).

Schrijnende gevallen
Alle soorten polissen die in de betreffende periode zijn afgesloten, ook als ze al tot uitkering zijn gekomen of indien degene die de polis afsloot in het verleden inmiddels is overleden (met een belang voor de nabestaanden), komen door de recente schikkingsvoorstellen aan de orde voor een beoordeling van der schikkingsbedragen. De regelingen bevatten immers tevens voorzieningen voor zogenaamde ‘schrijnende gevallen’. De toetsing daarvan is echt maatwerk wat specialistische kennis en ervaring vereist.

Wat kan het Financieel Verbond voor jou betekenen?

  1. Toetsing van jouw polis(sen). Een snelle en inzichtelijke berekening van een voor jou geldend redelijk individueel schadebedrag.
    De kosten van de snelle toetsing bedragen € 17,08 (inclusief BTW).
  2. De inschatting of ‘jij kan worden aangemerkt als een schrijnend geval’.
    Hiervoor vragen wij een bijdrage van € 98,= (inclusief BTW).
  3. Gesprekken en procedures.
    Als de uitkomst van de ‘toetsing van uw polis(sen)’ (veel) hoger is dan jouw individuele verwachte schikkingsvoorstel en / of als je kan worden beschouwd als schrijnend geval dan voeren de experts van het ‘Financieel Verbond platform’ onder meer uit jouw naam een (aanvullende) procedure uit. We gaan in gesprek met de verzekeraar over de verschillende berekeningen en over de toetsing om aangemerkt te worden als ‘schrijnend geval’. De aanvullende kosten naast de toetsingskosten van € 98,= bedragen + 10% van het bereikte resultaat met een maximum van € 2.000 (inclusief BTW).