Schikken?

Woekerpolissen
Sluit je daarom aan bij de Vereniging Financieel Verbond, het platform van samenwerkende specialisten, als je in de periode 1985-2010 een woekerpolis hebt afgesloten. Een woekerpolis is een levensverzekering waarvan kan worden aangenomen dat er sprake is van verborgen te hoge kosten en te hoge premies.

Levensverzekeringen
Het gaat om de volgende producten:
• Spaarpolissen, bijvoorbeeld een spaarplan voor de kinderen van de polishouder
• Hypotheekpolissen i.c.m. levensverzekeringen
• Oudedagsvoorzieningen, zoals lijfrentepolissen
• Overlijdensrisicoverzekeringen
• (Maar ook: bepaalde kapitaalverzekeringen met winstdeling).

Schrijnende gevallen
Alle soorten polissen die in de betreffende periode zijn afgesloten, ook als ze al tot uitkering zijn gekomen of indien degene die de polis afsloot in het verleden inmiddels is overleden (met een belang voor de nabestaanden), komen door de recente schikkingsvoorstellen aan de orde voor een beoordeling van der schikkingsbedragen. De regelingen bevatten immers tevens voorzieningen voor zogenaamde ‘schrijnende gevallen’. De toetsing daarvan is echt maatwerk wat specialistische kennis en ervaring vereist.

Wat kan het Financieel Verbond voor jou betekenen?

  1. Het lidmaatschap van de Vereniging Financieel Verbond.
    De gevraagde bijdrage daarvoor is € 17,08 per jaar (inclusief BTW).
  2. De inschatting of ‘jij kan worden aangemerkt als een schrijnend geval’.
    Hiervoor vragen wij een bijdrage van € 98,= (inclusief BTW). Deze toetsing omvat mede een inzichtelijke berekening van een voor jou geldend redelijk individueel schadebedrag. Jouw dossier wordt beoordeeld door een bij het ‘Financieel Verbond’ aangesloten en gecertificeerde expert met wie je een daartoe een Opdracht Tot Dienstverlening aangaat.
  3. Gesprekken en procedures.
    Als de uitkomst van de ‘toetsing van jouw polis(sen)’ (veel) hoger is dan jouw individuele verwachte schikkingsvoorstel en / of als je kan worden beschouwd als schrijnend geval dan voeren de experts van ‘het Financieel Verbond ‘ onder meer uit jouw naam een (aanvullende) procedure uit. Zij gaan in gesprek met de verzekeraar over de verschillende berekeningen en over de toetsing om aangemerkt te worden als ‘schrijnend geval’. De aanvullende kosten naast de toetsingskosten van € 98,= bedragen + 10% van het bereikte resultaat met een maximum van € 2.000 (inclusief BTW).