Stappenplan Bpf-check

Een noodzakelijk iets. In Nederland zijn zo’n 50 verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen actief. Bij het starten van een onderneming, of bij gewijzigde omstandigheden, is het belangrijk om na te gaan of de onderneming verplicht is aan te sluiten bij een pensioenfonds. Daarbij is het van belang om de juiste keuzes te maken en daarvoor moeten de juiste stappen worden doorlopen.

Contact
Als u contact opneemt dan onderzoeken wij met u de mogelijkheden.