Ondernemers en particulieren

Zelfstandig ondernemers / ZZP-ers
Voorzieningen voor nu en later kunnen zelfstandige ondernemers en particulieren op vele verschillende manieren vormgeven en opbouwen. Van bankproducten, beleggingen tot verzekeringsproducten. Ook daarbij wil u geen te hoge kosten en premies betalen, u zit tenslotte niet te wachten op een ‘woekerpolis’. Als u een goed inzicht heeft in de kosten en premies en er is sprake van onredelijkheid, dan wil u het herstel kunnen claimen.

Inzicht
Overzicht geeft inzicht. Een inventarisatie van ‘wat u hebt’ is een voorzet om een plan te kunnen maken als er ‘gaten’ zijn. De app MyMoney is daartoe een werkend hulpmiddel. Het netwerk van Stichting Pensioen Claim staat u bij om zo nodig met hersteladvies en claims de gaten, te hoge kosten en premies, te repareren.

Beoordeling en procedures
Er kan een (basis-) check worden gedaan van regeling(en) van ondernemers en particulieren om te bepalen of het mogelijk en zinvol is een claim- een herstelprocedure op te starten en uit te voeren. De vergoeding voor deze beoordeling bedraagt € 149,= inclusief BTW per contract. Wordt er besloten tot het in gang zetten en uitvoeren van de claim- en herstelprocedures dan wordt er een vergoeding voor de werkzaamheden afgesproken op basis van no-cure-no-pay.

Contact
Als u contact opneemt helpen wij u de feiten in beeld te brengen en zonodig met de juiste personen en organisaties het gesprek over uw claim(s) aan te gaan.