Ondernemers en particulieren

Zelfstandig ondernemers / ZZP-ers
Voorzieningen voor nu en later kunnen zelfstandige ondernemers en particulieren op vele verschillende manieren vormgeven en opbouwen. Van bankproducten, beleggingen tot verzekeringsproducten. Ook daarbij wil je geen te hoge kosten en premies betalen, je zit tenslotte niet te wachten op een ‘woekerpolis’. Als je een goed inzicht hebt in de kosten en premies en er is sprake van onredelijkheid, dan wil je het herstel kunnen claimen.

Inzicht
Overzicht geeft inzicht. Een inventarisatie van ‘wat je hebt’ is een voorzet om een plan te kunnen maken als er ‘gaten’ zijn. De app MyMoney is daartoe een werkend hulpmiddel. Het netwerk van Stichting Pensioenclaim staat je bij om zo nodig met hersteladvies en claims de gaten, te hoge kosten en premies, te repareren.

Beoordeling en procedures
Er kan een (basis-) check worden gedaan van regeling(en) van ondernemers en particulieren om te bepalen of het mogelijk en zinvol is een claim- een herstelprocedure op te starten en uit te voeren. De vergoeding voor deze beoordeling bedraagt € 149,= inclusief BTW per contract. Wordt er besloten tot het in gang zetten en uitvoeren van de claim- en herstelprocedures dan wordt er een vergoeding voor de werkzaamheden afgesproken op basis van no-cure-no-pay.

Contact
Als je contact opneemt helpen wij je de feiten in beeld te brengen en zonodig met de juiste personen en organisaties het gesprek over jouw claim(s) aan te gaan.