Experts

Vereniging Financieel Verbond werkt samen met speciaal opgeleide en daardoor gecertificeerde ‘claimexperts’. Deze ‘expert-leden’ van de Vereniging zijn in staat de ‘consument-leden’ te begeleiden bij hun specifieke woekerpolisprocedures. Zoals het beoordelen van mogelijke schikkingsvoorstellen en het samenstellen van de dossiers om te kunnen worden aangemerkt als ‘een schrijnend geval’. Daartoe gaan de claimexperts ‘Opdrachten Tot Dienstverlening’ aan met de belanghebbenden volgens een vast model en éénvormige prijsstelling.

De experts delen de ervaringen en de kennis. Met elkaar zien ze onderling toe op de kwaliteit van de dienstverlening.