Privacy

PRIVACYVERKLARING: Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens
Voor onze bezigheden ontvangen wij mogelijk gegevens van en over jou. Bijvoorbeeld als je gebruik maakt van het contactformulier. Uiteraard gaan wij uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees je hoe wij (en/of andere partijen) met jouw gegevens omgaan.

Beveiliging
Wij gaan zeer zorgvuldig met jouw gegevens om. Daarom beschermen wij die gegevens. Hiervoor gebruiken wij technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Met deze maatregelen verkleinen wij het risico dat de gegevens verkeerd worden gebruikt. Wij willen hiermee verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de gegevens voorkomen. De veiligheidsmaatregelen kunnen bestaan uit: firewalls (hardware en/of software om de computer te beveiligen), encryptie van gegevens (coderen of versleutelen) en fysieke en administratieve controles voor toegang tot de data en servers. Als je denkt dat er misbruik is gemaakt van data, neem dan contact met ons op.

Uw rechten
Als je een relatie met ons hebt, kunt je ons middels een emailbericht vragen om jouw persoonlijke gegevens in te zien. Als blijkt dat er fouten staan in die gegevens, dan kun je ons per mail vragen de gegevens te corrigeren of te verwijderen. Als je geen informatie van ons wilt dan kunt eveneens per email aan ons doorgeven. Je krijgt dan geen informatie of nieuwsberichten meer van ons.

Nieuwsbrief en contactformulier
Wij versturen nieuwsbrieven waarmee wij  geïnteresseerden informeren. Daarvoor gebruiken wij jouw e-mailadres. In de nieuwsbrief staat een link waarmee je je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt dan definitief verwijderd.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met onze website zijn verbonden. Hoe deze externe partijen met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je lezen in de privacyverklaring op deze websites.

Contactgegevens 
Heb je vragen over de manier waarop wij met gegevens omgaan?
Neem dan contact op via:
– Stichting Pensioenclaim
– E. klantenservice@stichtingpensioenclaim.nl
– www.stichtingpensioenclaim.nl

Aanpassen privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring tussentijds aanpassen. Je vindt op onze website steeds onze actuele en geldende privacyverklaring.

Cookies
Op onze website gebruiken wij mogelijk cookies. Dat zijn kleine bestanden die door een internetpagina op uw computer of smartphone worden geplaatst. Dit gebeurt zodra je onze website bezoekt. Wij gebruiken deze cookies om onze website te verbeteren. Wij gebruiken geen tracking cookies. Dat zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. Je kunt de op jouw computer of smartphone geplaatste cookies verwijderen door ze binnen jouw browsergeschiedenis te wissen.

Functioneel
Stichting Pensioenclaim wordt, voor de praktische benodigheden, de communicatie, het beheer, de facturering en boekhouding en kantoorvoorzieningen gefaciliteerd door Respect Beheer & Management B.V. (RBM).

Kamer van Koophandel Utrecht: 30127335.
Al waar ook de Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd.
Contact: E. mail@renegraafsma.nl