Partners

Platform
Stichting Pensioeclaim is een platform bestaande uit meerdere partners. Ook de
partners hebben weer meerdere samenwerkingspartners, zodat er een compleet netwerk ontstaat van van alle mogelijke organisaties en diensten die zich voor u inzetten. ‘Als je snel wil zijn dan moet je het alleen doen, als je ver wil komen dan moet je het samen doen’.

Contact
Als je contact opneemt helpen wij jouw vragen en situatie in beeld te brengen en je in contact te brengen met de juiste personen en organisaties om het gesprek over jouw claim(s) aan te kunnen gaan.