Stichting Pensioenclaim

De Stichting Pensioenclaim is er voor u als:
werkgever;
werknemer(s);|
ondernemer & particulier.

Herstellen
Om u te kunnen bijstaan bij vraagstukken, met betrekking tot uw pensioenregeling(en), die voortkomen uit uw vermoeden dat er sprake van is ‘dat u niet krijgt wat er is afgesproken en daarmee niet waar u recht op hebt’ . De situatie vraagt om een herstel van de
verschillen en tekortkomingen.

In gesprek
Kort gezegd: ‘de premies blijken te hoog, de kosten blijken grensoverschrijdend,
de administratie ondeugdelijk’, enzovoort. Wij gaan daarom voor u met de daarvoor
verantwoordelijken in gesprek. Zonder het conflict te zoeken, het motto is steeds ‘we agree to disagree’. Om tot oplossingen te komen in ieders belang. De werkwijze is primair
gebaseerd op de berekeningen die ten grondslag liggen aan het bepalen van uw rechten. Het gaat eenvoudig om de feiten en terechte claims.

Evenwicht
De Stichting Pensioenclaim werkt samen met een uitgebreid netwerk van
gespecialiseerde juristen, advocaten en adviseurs. Zo nodig bieden wij een weg naar
juridische bijstand en / of procesfinanciering. Hoe dan ook: ‘een werkbare oplossing voor alle partijen staat voorop’.

Contact
Als u contact opneemt dan onderzoeken wij met u de mogelijkheden.