Respect Pensioenadvies

Maatschappelijk
Pensioen is niet zo maar een product. Niet een ‘doos’ die wordt verschoven tussen een aanbieder en een gebruiker. Pensioenen maken deel uit van een alles overstijgend maatschappelijk geheel. Met werkgevers en werknemers als partijen. Betrokken beleggers en een wir-war van politieke en (internationale) economische belangen.

‘De pensioen-wereld’
Respect Pensioenadvies B.V. houdt zich bezig met de maatschappelijke-organisatorische aspecten van pensioen. Van pensioencommunicatie tot opleidingen en trainingen. Bekend en vertegenwoordigd bij de stake-holders en de relevante gremia die het beleid bepalen,
top-down. Pro-actief betrokken bij alle ontwikkelingen die de ‘pensioen-wereld’ bepalen waardoor de context en het geheel van de advies- en juridische praktijk óók kan worden begrepen.

Zie onder andere:
Rijksoverheid
Mijnpensioenoverzicht.nl
Wijzer in geldzaken
NIBUD
Samen voor een eerlijk pensioen

(Vereniging Woekerpolis.nl)
(Consumentenclaim)
(Stichting Woekerpolisproces)
(KBO-Brabant)
(Stichting Pensioenbehoud)
(NBP)
(Actiecomité Red het pensioenstelsel)

Contact
Als u contact opneemt dan onderzoeken wij met jou de mogelijkheden.